Nastartujte se s. r. o.

Staňte se ředitelem podniku a udržujte jej 12 měsíců v chodu tak, aby všechny skupiny lidí, které k podnikání potřebujete, zůstaly spokojené.

Josef Vavra

Ředitel společnosti
Lorem ipsum

Chci hrát O hře
Nastartujte se s. r. o.

Zaměstnanec si přišel postěžovat, že je přepracovaný, a že chce přidat peníze a víc dovolené. Jak se rozhodnete?

Přehled

Jméno

Firma

Stav financí

Měsíční zisk

Statistiky

Hra se může stát skutečností. Rozvíjejte vaše podnikání v projektu Nastartujte se.

Nastartujte se s. r. o.

Zaměstnanec si přišel postěžovat, že je přepracovaný, a že chce přidat peníze a víc dovolené.

Pokračovat

Hra se může stát skutečností. Rozvíjejte vaše podnikání v projektu Nastartujte se.

Událost

Pokračovat

Hra se může stát skutečností. Rozvíjejte vaše podnikání v projektu Nastartujte se.

Statistika

Aktuální stav financí

V tuto chvíli disponujete celkovou částkou 8 283 746 Kč

Měsíční zisk

Váš průměrný měsíční zisk činí 8 283 746 Kč

Každý váš čin má své důsledky. Jaký vliv mají vaše rozhodnutí na sílu jednotlivých skupin?

90% 10%

Síla vaší rodiny má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Síla vaší konkurence má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Síla vašich odběratelů má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Síla státní správy má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Síla vašich zaměstnanců má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Síla nadnárodních korporací má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Síla vašich dodavatelů má vzrůstající tendenci.

Každý váš čin má své důsledky. Jaký vliv mají vaše rozhodnutí na spokojenost jednotlivých skupin?

90% 10%

Spokojenost vaší rodiny má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Spokojenost vaší konkurence má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Spokojenost vašich odběratelů má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Spokojenost státní správy má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Spokojenost vašich zaměstnanců má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Spokojenost nadnárodních korporací má vzrůstající tendenci.

90% 10%

Spokojenost vašich dodavatelů má vzrůstající tendenci.

Hra se může stát skutečností. Rozvíjejte vaše podnikání v projektu Nastartujte se.

Konec hry

Gratulujeme!

Na Vaší cestě za úspěchem bylo tolik překážek, vzpomínáte? Poradili jste si s nimi ale skvěle! Během uplynulých 12 měsíců jste si vyzkoušeli, jaké to je být zářivou hvězdou i nenáviděným zatracencem. Na partnerství se všemi zkrátka záleží, a pokud se opravdu chcete stát úspěšnými podnikateli, inspirujte se na www.nastartujtese.cz. Tak hodně štěstí, Vaše Komerční banka!

Hrát znovu

Bohužel…

Co se dá dělat, Vaše firma všechny nástrahy trhu neustála. To ale neznamená, že to položí i Vás! Co nevyšlo teď, může vyjít příště. Pokud budete chtít zkusit své štěstí v reálném životě, podívejte se na www.nastartujtese.cz, odkud určitě načerpáte spoustu užitečných rad a tipů do Vašeho budoucího podnikání. Tak hurá do toho, Vaše Komerční banka!

Hrát znovu

Realizujte váš projekt pomocí programu Nastartujte se.

Partnerem programu je Komerční banka.
Na partnerství záleží.

Komerční banka

Hra se může stát skutečností. Rozvíjejte vaše podnikání v projektu Nastartujte se.

Soutěž

Litujeme, nyní neprobíhá žádná soutěž.

Realizujte váš projekt pomocí programu Nastartujte se.

Partnerem programu je Komerční banka.
Na partnerství záleží.

Komerční banka

Hra se může stát skutečností. Rozvíjejte vaše podnikání v projektu Nastartujte se.

O hře

O hře

Podnikání je složitá záležitost… Na jedné straně finance, výkazy, zaměstnanci, dodavatelé, konkurence, odběratelé, státní správa… a na druhé straně jasná mysl, pevný cíl, spokojená rodina a volný čas na zábavu. Jak byste zvládli takovou zátěž Vy? Jak vybalancujete jednotlivé části tak, aby firma fungovala a Vy neskončili u rozvodového soudu či v blázinci? Vyzkoušejte si náš zábavný simulátor podnikání, a pokud Vám to půjde, jděte do toho! A pokud ne, poradíme Vám, jak na to… Komerční banka je Váš spolehlivý partner, my totiž víme, že na partnerství záleží!

Realizujte váš projekt pomocí programu Nastartujte se.

Partnerem programu je Komerční banka.
Na partnerství záleží.

Komerční banka

Hra se může stát skutečností. Rozvíjejte vaše podnikání v projektu Nastartujte se.

Pravidla hry

1. POŘADATEL A PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Komerční banka, a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, složka B 1360 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Banka“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1. Soutěž probíhá v termínu od 01.08.2016 (00:00 h) do 31.12.2016 (23:59 h) na území České republiky.

2.2. Soutěž probíhá na adrese http://podnikator.nastartujtese.cz

3. SOUTĚŽÍCÍ

3.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, jenžsplní stanovená pravidla soutěže a je zároveň registrovaným uživatelem na webu nastartujtese.cz. (dále jen „Soutěžící“ či „Účastník“ soutěže).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

3.3. Soutěžícím se stane uvedená osoba úspěšným projitím hrou a vložením svého emailu pro účely kontaktování.

3.4. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna novým nákupem produktu Pořadatele soutěže.

3.5. Do soutěže nebude zařazen, případně bude ze soutěže vyloučen Soutěžící, který neuvede pravdivý email nebo který podvodným způsobem naruší mechaniku aplikace / soutěže. Posouzení skutečností popsaných v předchozí větě je výhradně věcí Pořadatele, který je oprávněn kteréhokoliv Soutěžícího ze soutěže vyloučit.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím více kol. Konkrétní termín jednotlivého kola společně s aktuální výhrou pro dané kolo bude uveřejněn na http://podnikator.nastartujtese.cz.

4.2. Soutěžící se ve hře stane na 12 měsíců ředitelem společnosti a jeho úkolem bude projít 24 úkoly tak, aby svými rozhodnutími získal co nejvyšší virtuální finanční obnos pro svou firmu a zároveň udržel zájmové supiny (zaměstnanci, rodina, odběratelé, dodavatelé, atd.) co nejvíce spokojené. Každé rozhodnutí má dopad finanční i ohledně spokojenosti zájmových skupin, které ovlivňují průběžný výsledek hry. Nespokojená zájmová skupina následně může finančně poškodit Soutěžícího v jeho výsledku. Pokud Soutěžící dojde až nakonec hry, aniž by zbankrotoval, může tento výsledek (finanční obnos) uložit a hrát tím o cenu. Cenu dostává v daném herním období ten Soutěžící, který v něm získá nejvyšší celkový finanční výnos v jednotlivé hře.

4.3. Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, započítá se však vždy pouze nejvyšší výsledek Soutěžícího.

4.4. Soutěžící odesláním svého emailu a potvrzením zaškrtávátka v soutěžním formuláři souhlasí s pravidly soutěže, se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely uvedené v bodě 7 a bere na vědomí zpracování osobních údajů pro účely vyhodnocení soutěže, informování výherců a distribuci výhry dle bodu 7.

5. VÝHERCI, VÝHRY

5.1 Výhry stanovuje Pořadatel a výhry budou oznámeny spolu s termínem aktuálního kola soutěže na webu

5.2 Cenu vyhrává v daném herním období ten Soutěžící, který v něm získá nejvyšší celkový finanční výnos v jednotlivé hře. V případě shodného nejvyššího výnosu v jednotlivé hře, výhru získává ten, který svůj výsledek uloží jako první.

5.3 Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 7 dnů od ukončení aktuálního kola soutěže.

5.4 Výhry nejsou soudně vymahatelné, nevniká na ně právní nárok a není možné je směnit za hotovost. http://podnikator.nastartujtese.cz.

6. INFORMOVÁNÍ VÝHERCŮ, PŘÍPADNÉ ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

6.1. Výherci budou Pořadatelem oslovování emailem na adresu, kterou zadali při hře v její soutěžní části.

6.2. Neozve-li se výherce Pořadateli do 3 pracovních dní ode dne obdržení emailu dle bodu 6.1. , výhru získá další v pořadí.

6.3. V případě, že se neozvou ani další výherci v pořadí do doby 15ti dnů od informování prvního výherce, výhra nebude udělena.

6.4. Výherce je povinen oznámit Pořadateli všechny další údaje nezbytné pro předání výhry a to bez odkladu po výzvě Pořadatele.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

7.1. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s jeho účastí v soutěži bude za účelem vyhodnocení soutěže, informování výherců a distribuci výhry docházet po dobu trvání soutěže a 3 měsíců po jejím skončení ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště a to Pořadatelem a případně dalšími zpracovateli, kterými jsou dodavatelé. Poučení: Soutěžící má právo přístupu k údajům, které poskytl a další práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí údajů je dobrovolné.

7.2. Soutěžící účastí v soutěži dále souhlasí s tím, aby výše uvedené údaje včetně výsledků soutěže byly zveřejněny a dále aby byly Pořadatelem zpracovány pro účely interní komunikace, a pro externí marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele, informování o jeho marketingových akcích, jakož i pro zasílání jeho obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu, která končí 3 měsíce od ukončení soutěže. Poučení: Soutěžící má právo přístupu k údajům, které poskytl a další práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Udělení souhlasu je dobrovolné a soutěžící je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat (tím by ovšem ztratil nárok na účast v soutěži). Na platnost a účinnost tohoto souhlasu nemá jakýkoli vliv případné udělení, odvolání či neudělení jakéhokoli jiného souhlasu Bance.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové stránce Nastartujtese.cz.

8.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. obcházení mechaniky soutěže).

8.3. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži

8.4. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

8.5. Pořadatel je oprávněn vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

8.6. Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

8.7. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

8.8. V ostatním se soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 1.8.2016

Realizujte váš projekt pomocí programu Nastartujte se.

Partnerem programu je Komerční banka.
Na partnerství záleží.

Komerční banka

Hra se může stát skutečností. Rozvíjejte vaše podnikání v projektu Nastartujte se.